Jak notariusz ustala krąg spadkobierców

Zgodnie z aktualnymi przepisami stwierdzenie nabycia spadku może być ustalone nie tylko przez sąd (po przeprowadzeniu rozprawy sądowej), ale również przez notariusza, który z kolei może sporządzić specjalny akt poświadczenia dziedziczenia. Zarówno postanowienie sądowe, jak i akt notarialny ma identyczne skutki prawne dla spadkobierców.

Kiedy niezbędne jest stwierdzenie nabycia spadku?

Na samym początku należy wyraźnie zaznaczyć, że do dziedziczenia nie wymagane jest uzyskanie stosownego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku albo samego aktu poświadczenia dziedziczenia. Do dziedziczenia dochodzi zawsze z mocy prawa w dacie otwarcia spadku, która jak łatwo się domyślić następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Nawet jeżeli wcześniej nie sporządzono żadnych dokumentów, to i tak dziedziczenie następuje automatycznie. Z praktycznego punktu widzenia warto jednak zadbać o to, aby poszczególni spadkobiercy mogli legitymować się stosownymi dokumentami, które potwierdzają następstwa prawne po spadkobiercy. Zainteresowane strony powinny więc nabyć notarialne poświadczenie dziedziczenia albo stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie przed notariuszem – co warto wiedzieć?

Postępowanie przed notariuszem polega nie tylko na spisaniu protokołu dziedziczenia, ale również na sporządzeniu specjalnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Przygotowanie protokołu dziedziczenia praktycznie zawsze poprzedzane jest sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia. Nieco inaczej wygląda sytuacji kiedy to mamy do czynienie z testamentem, który nie został jeszcze odczytany. W takiej sytuacji należy najpierw odczytać testament i dopiero wówczas można przystąpić do spisania protokołu.

Protokół może być sporządzany jedynie przy udziale wszystkich zainteresowanych osób. Mowa tutaj nie tylko o tych osobach, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy, ale również o osobach których dotyczą zapisy windykacyjne w testamencie.

Co zawiera protokół dziedziczenia?

Protokół dziedziczenia zawiera wszystkie te dane, dzięki którym można ustalić porządek dziedziczenia. Po sporządzeniu protokołu notariusz sporządza z kolei akt poświadczenia dziedziczenia. Aby przygotować ten dokument niezbędne jest zgodne żądanie wszystkich zainteresowanych osób.

Zgodne żądanie zawiera takie elementy jak np.: krąg spadkobierców, tytuły dziedziczenia oraz określenie osoby spadkodawcy. W żądaniu tym bardzo często można znaleźć także wysokość udziałów, które przypadają poszczególnym spadkobiercom.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here