Przejęcie firmy sposobem na biznes

W krajach, gdzie istnieją ograniczone możliwości rozwoju własnej firmy, dochodząc do pewnego poziomu, właściciele przedsiębiorstw decydują się na przejęcia firm. Czasami nawet te najgorzej prosperujące przedsiębiorstwa w czasach kryzysu, przynoszą niespodziewanie duże zyski podczas rozwoju gospodarczego. Jednak, aby osiągnąć taki sukces trzeba mieć smykałkę do interesów.

Pełna definicja przejęcia firmy

Transakcja dotycząca przejęcia innej firmy przede wszystkim nie musi się odbywać za zgodą obydwóch stron, co pewnie niewielu ludzi wie. Kolejno, jest to proces polegający na przejęciu kontroli w firmie z jednej grupy inwestorów na drugą, jednak zarząd i ludzie tam pracujący pozostają niezmienni. Często firmy wybierają takie rozwiązania ze względu na cele finansowe lub strategiczne, a czasami jest to po prostu tzw. wrogie przejęcie. Przejąć przedsiębiorstwo można na różne sposoby m.in. poprzez zakup aukcji, kupno aktywów, przez zmianę instytucji z publicznej na prywatną, czy uzyskanie pełnomocnictwa. Nie istnieje jeden skuteczny sposób na przejęcie spółki, czasami może to być sposób łączony, który służy wyższym celom.

Najważniejsze to zdefiniować cele

Pierwszym etapem przejęcia firmy, a także pomocnym narzędziem dla osoby przejmującej jest zdefiniowanie celów związanych z daną działalnością. Rozbudowa firmy wiąże się nie tylko z pomnożeniem swoich dochodów, ale z wieloma innymi korzyściami, jakie należy określić. Do najpopularniejszych z nich należą:
-pozyskanie pracowników,
-zdobycie nowszych technologii,
-zdobycie dominacji na rynku,
-pozyskanie ciekawego produktu,
-oferowanie unikalnych usług.Każdy z tych powodów jest dobry i powinien zostać dokładnie sprecyzowany. Pozwoli to kupującemu zawężyć pole swoich poszukiwań i skupić się na docelowej grupie przedsiębiorców. Definiując te cele, należy być jednak nieco elastycznym, rzadko się zdarza, że wybrana firma jest tą idealną.

Różne rodzaje przejęć

Przejęcia mają swoje nazwy i uzależnione są od rodzaju produktów i usług, jakie zostają ze sobą połączone. Najpopularniejsze typy to:
-horyzontalne-przejęcie za względu na te same produkty i usługi,
-wertykalne-przejęta firma stanowi kolejny etap w produkcji przedmiotów,
-koncentryczne-główna i przejęta firma stosują te same metody produkcji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here