50 procent kosztów uzyskania

Koszt uzyskania przychodu to nic innego jak koszty, które ponosi się w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła swoich przychodów.

Kosztami uzyskania przychodu mogą być też wydatki, jakie przedsiębiorca ponosi w celu osiągnięcia swoich przychodów oraz utrzymania źródła owych przychodów.

Co nie może być zawarte w kosztach naszego przychodu. Zgodnie z artykułem 23 ustawy o podatku PIT nie mogą znaleźć się tam żadne wydatni wymienione w owej ustawie. Chodzi tu między innymi o wydatki poniesione na nabycie i ulepszenie środków trwałych, na spłatę kredytów lub pożyczek lub wydatki na nabycie gruntów.

50 procent kosztów uzyskania to limit jaki został ustalony przy tworzeniu ustawy o podatku PIT. Limit ten został niedawno podwyższony do kwoty 85 tysięcy 528 złotych. Zmianom uległ nie tylko limit kosztów uzyskania, czyli tytułowe 50 procent od kosztów uzyskania przychód, ale również szereg innych elementów. Największe zmiany zaszły na liście podmiotów uprawnionych do zastosowania preferencyjnych kosztów przychodu. Przywilej ten został od 1 stycznia 2018 roku rozszerzony i obecnie dotyczy przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności artystycznej w dziedzinach sztuki takich jak sztuka taneczna, estradowa, cyrkowa, aktorska oraz w dziedzinach wokalistyki i instrumentalistyki.

Przywilej ten dotyczy również produkcji audiowizualnej i audialnej, działalności muzealniczej, popularyzatorskiej i wystawienniczej, działalności konserwatorskiej, działalności publicystycznej, a także działalności twórczej w zakresie architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury, wzornictwa przemysłowego, sztuk plastycznych, architektury wnętrz, twórczości audiowizualnej i audialnej, gier komputerowych i programów komputerowych, kostiumografii, reżyserii, scenografii, choreografii, fotografiki, muzyki, lutnictwa artystycznego, dziennikarstwa i sztuki ludowej. Jak widać lista ta została w 2018 roku poszerzona o wiele nowych pozycji i obejmuje obecnie większość stanowisk związanych z kulturą i sztuką.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here